Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym

 

Nawigacja

O SZKOLE

 

Wyniki sprawdzianu zewnętrzego - 2016 r.

 

Sprawdzian – część 1

(j. polski i matematyka)

Sprawdzian– część 2

język angielski

Maksymalna liczba punktów - 40

Maksymalna liczba punktów - 40

 

Punkty

Procent

Punkty

Procent

Szkoła

29,8

75%

31,7

79,3%

Gmina

26,1

65%

28,3

70,8%

Powiat

24,8

62%

27,3

68,3%

Województwo

24,8

62%

27,5

68,8%

Kraj

25,2

63%

28,4

71%

 

 

 

 

 

Wyniki sprawdzianu zewnętrzego - 2015 r.

 

Sprawdzian – część 1

(j.polski i matematyka)

Sprawdzian  – część 2

język angielski

Maksymalna liczba punktów - 41

Maksymalna liczba punktów - 40

 

Punkty

Procent

Punkty

Procent

Szkoła

29,4

71,85

32,1

80,3

Gmina

27,2

66,35

31,3

78,3

Powiat

27,2

66,2

30,1

75,3

Województwo

27,4

66,7

30,5

76,3

Kraj

27,5

67,0

24,4

78,0

 

 

 

 

 

Sprawdzian zewnętrzny - KWIECIEŃ 2014

 

Szkoła

Gmina

Powiat

Województwo

 

Kraj

 

29,7

25,8

25,2

25,8

 

25,8

 

 

1.                Szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie ex aeque z 4 innymi szkołami, które również uzyskały 8 stanin.

2.                Szkoła zajęła  1 miejsce wśród szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnogród.

 

Wyniki sprawdzianu 2012 

 

  Średni wynik
szkoła 27,00
gmina 21,60
powiat 21,70
województwo 22,80
kraj 22,75

 

ROZKŁAD ŚREDNICH WYNIKÓW SZKOŁY

W DZIEWIĘCIOSTOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy
5,3–17,1 17,2–18,8 18,9–20,1 20,2–21,4 21,5–22,8 22,9–24,2 24,3–25,9 26,0–28,0 28,1–36,2

 

 

Wyniki  szkoły ze sprawdzianu 2011

  Średni wynik
szkoła 33,6
gmina 26,0
powiat 25,4
województwo 25,5
kraj 25,27

 

 

ROZKŁAD ŚREDNICH WYNIKÓW SZKOŁY

W DZIEWIĘCIOSTOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy
8,8-19,7 19,8-21,4 21,5-22,8 22,9-24,2 24,3-25,6 25,7-26,9 27,0-28,4 28,5-30,2 30,3-37,0

 

 


WYNIKI SZKOŁY ZE SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO

Z OSTATNICH LAT

 

Średni wynik 2010 2009 2008 2007
szkoła 27,5 25,3 31,3 31,7
kraj 24,56 22,6 25,8 26,6
województwo 24,39 22,4 25,7 26,7
powiat 24,22 21,6 25,5 26,2
gmina 24,46 22,4 25,7 26,1

 

 

 

ROZKŁAD ŚREDNICH WYNIKÓW SZKOŁY

W DZIEWIĘCIOSTOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ

 

 

ROK

1

najniższy

2

bardzo niski

3

niski

4

niżej średni

5

średni

6

wyżej średni

7

wysoki

8

bardzo wysoki

9

najwyższy

2010

7,6–18,5

18,6–20,3

20,4–21,8

21,9–23,2

23,3–24,8

24,9–26,2

26,3–27,8

27,9–29,9

30,0–37,7

2009

7,9–17,0

17,1–18,7

18,8-20,0

20,1-21,3

21,4-22,7

22,8-24,1

24,2-25,6

25,7-27,7

27,8-35,7

2008

5,2-20,0

20,1-21,9

22,0-23,3

23,4-24,7

24,8-26,1

26,2-27,5

27,6-29,0

29,1-30,9

31,0-38,0

2007

7,2-20,8

20,9-22,6

22,7-24,1

24,2-25,4

25,5-26,8

26,9-28,2

28,3-29,7

29,8-31,7

31,8-39,5