Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym

Aktualności

Pismo MEN w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19.

 

Warszawa,  04 września 2020 r.

DWKI-WPB.513.410.2020.BN

 

 

Sz. P.

Kuratorzy Oświaty

wszyscy

 

 

Szanowni Państwo Kuratorzy,

 

uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Ministerstwa Zdrowia wpływają sygnały w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19.

Żywienie w szkole

04.09.2020r.

Drodzy Rodzice!

W zakładce PROCEDURY I REGULAMINY znajduje się regulamin w sprawie żywienia w szkole, zawierający szczegółowe zasady odnośnie korzystania oraz rozliczania opłat za żywienie.

Prosimy o zapoznanie się z nim.

Procedura funkcjonowania szkoły

Informujemy, że w szkole od 1 września 2020r. obowiązuje PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUCHOWIE DOLNYM w związku z pandemią koronawirusa. (tekst procedury znajduje się w zakladce po lewej stronie -PROCEDURY I REGULAMINY)

Procedura zawiera szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania naszej placówki. Wszyscy uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się i stosowania się do zasad w niej zawartych.

List Ministra Edukacji Narodowej

Drodzy Uczniowie!

Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zachęcamy do przeczytania.

List Ministra Edukacji Narodowej.pdf

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września w budynku szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem.

Zapraszamy uczniów z klas II-VII na spotkania z wychowawcami:

klasa VII - godz. 9.00 (sala nr 1)

klasa VI - godz. 9.15 (sala nr 3)

klasa V - godz. 9.30 (sala nr 6)

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią oraz wyzwaniami, jakie stawiało zdalne nauczanie, pragniemy pogratulować uczniom sukcesów w nauce.

W roku szkolnym 2019/2020 wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

Klasa IV

Milena Jabłońska

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

         26 czerwca 2020r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. W tym dniu pożegnaliśmy także absolwentów naszej szkoły – uczniów klasy VIII, którzy nietypowo zebrali się przed szkołą, z zachowaniem zasad sanitarnych.

    Słowa pożegnania skierowała do uczniów p. dyrektor Grażyna Larwa, po czym wręczył nagrody wyróżnionym w nauce uczennicom: Katarzynie Duczek i Patrycji Jachimowicz. Następnie obecny na uroczystości Burmistrz Tarnogrodu p. Paweł Dec wręczył przyznane Nagrody Burmistrza, które otrzymały Patrycja Jachimowicz i Katarzyna Duczek. Na zakończenie świadectwa i dyplomy za udział w konkursach wręczyła wychowawczyni klasy p. Kazimiera Poluga. Uczniowie pozostałych klasy odebrali świadectwa i wyróżnienia od swoich wychowawców według ustalonego harmonogramu godzin.         

Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII

31.05.2020r.

Harmonogramy konsultacji dla uczniów z klas IV-VIII znajdują się w zakładce "NAUCZANIE ZDALNE" przy planie lekcji danej klasy.

Konsultacje dla uczniów klasy 8

24.05.2020r.

Szczegółowy harmonogram konsultacji dla uczniów klasy 8 znajduje się w zakładce "NAUCZANIE ZDALNE - Konsultacje klasa 8".

Komunikat dla uczniów

24.05.2020r.

 

Komunikat dla uczniów – informacje dotyczące konsultacji

 

Drogi Uczniu,               

  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

photo

Niedziela 20.09.2020

liczba odwiedzin: 236742