Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym

 

Nawigacja

O SZKOLE

 

Zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

1. Zajęcia rozwijające z języka polskiego– kl. VIII – Kazimiera Mendryk

2.Zajęcia rozwijające z matematyki – kl. VIII – Kazimiera Poluga

3. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego - kl. VIII- Anna Skwarek

4. Zajęcia taneczne - kl. I - Małgorzata Zając

5. Zajęcia taneczne - kl. II-III - Małgorzata Zając

6. Zajęcia szachowe - kl. II-III - Anna Mucha

7. Zajęcia logopedyczne - kl. II- III - Anna Mucha

8. Zajęcia logopedyczne - kl. VI- Anna Skwarek

9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - kl. I i kl. III - Anna Mucha