Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym

 

Nawigacja

Samorząd uczniowski

AKCJE

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

W I półroczu Samorząd Uczniowski przeprowadził szereg akcji       i działań mających na celu pomoc słabszym, chorym i potrzebującym. Działania te są prowadzone w ramach pracy szkolnego wolontariatu.

1)Zbiórka plastikowych nakętek:

Przez cały rok szkolny zbieramy na korytarzu szkolnym plastikowe nakrętki dla chorej dziewczynki.

2)Zbiórka zniczy:

W październiku SU zbierał białe i czerwone znicze, które następnie zaniesiono i zapalono na grobach partyzantów na cmentarzu parafialnym w Luchowie Górnym.

3) Zbiórka słodyczy dla dzieci z Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju.

4) "Góra grosza"- zbiórka monet na rzecz Towarzystwa Nasz Dom.

5) "Pomóż zwierzętom przetrwać zimę" -zbiórka karmy dla zwierząt z gminnego przytuliska w Wiązownicy.

 

Samorząd Uczniowski sprawuje także opiekę nad miejscowym pomnikiem poświęconym ofiarom II wojny światowej i ofiarom wysiedlenia Luchowa Dolnego.

Tuż przed Świętem Zmarłych w ramach akcji zatytułowanej "Pamiętamy - uczcimy" uczniowie uporządkowali teren wokół pomnika oraz zapalili znicze. W ten sposób uczcili pamięć ofiar.

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

"Szkoło Pomóż i TY"

        

              Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Szkoło Pomóż i TY" na rzecz niepełnosprawnych dzieci. W tym roku pieniądze uzyskane podczas sprzedaży cegiełek w kwocie 105 zł zostały przeznaczone na pomoc 17-letniemu Kamilowi Dominiak, który od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce.

 

GÓRA GROSZA

 

        W grudniu Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę monet w ramach ogólnopolskiej akcji Towarzystwa Nasz Dom pt. "Góra grosza" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem zbiórki jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom z domów dziecka w całej Polsce. W tym roku zebrane monety dały kwotę 51,66 zł.

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

FUNDACJA "POMÓŻ I TY"

W listopadzie SU przystąpił do akcji "Szkoło Pomóż i Ty" na rzecz osób niepełnosprawnych. W wyniku rozprowadzenia cegiełek uzyskano kwotę 103 zł, która zasiliła konto fundacji. Zbiórka z tegorocznej akcji została przeznaczona na  zakup protezy palców dla 22-letniej Justyny Niedziałek.

 

GÓRA GROSZA

Na przełomie listopada i grudnia przeprowadzono akcję „Góra grosza” Towarzystwa Nasz Dom, która była objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie zbierali monety na wsparcie dzieci z domów dziecka. Ze zbiórki uzyskano kwotę w wysokości 285,13 zł (w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły daje 5,70 zł).

 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

FUNDACJA "POMÓŻ I TY"

 

   Na przełomie października i listopada SU rozprowadził cegiełki na rzecz fundacji

Pomóż i TY”.

Zebrane pieniądze w kwocie 101 zł zostały przesłane do FUNDACJI NA RZECZ OSÓB

NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH – na pomoc 18-letniemu

Szymonowi Czechowskiemu,

który w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 2011 r. stracił palce prawej dłoni.

 

GÓRA GROSZA

 

 

Na przełomie listopada i grudnia (w dniach 27 XI - 2 XII)

przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji pod

patronatem

Ministra Edukaji Narodowej. 

Pieniądze zbierane były we wszystkich klasach 0 – VI i zostały one przekazane na realizację

programów pomocy dzieciom osieroconym.

W sumie zebraliśmy 172,27 zł (co w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły daje 3,14zł).

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

GÓRA GROSZA

                                                  

Na przełomie listopada i grudnia (w dniach 21 XI - 2 XII)

przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji pod

patronatem

Ministra Edukaji Narodowej. 

Pieniądze zbierane były we wszystkich klasach 0 – VI i zostały one przekazane na realizację

programów pomocy dzieciom osieroconym.

W sumie zebraliśmy 266,93 zł (co w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły daje 5,23zł).

 

 

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

FUNDACJA "POMÓŻ I TY"

 

   Na przełomie października i listopada SU rozprowadził cegiełki na rzecz fundacji

Pomóż i TY”.

Zebrane pieniądze w kwocie 103 zł zostały przesłane do FUNDACJI NA RZECZ OSÓB

NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH – na leczenie 16 – letniego

Roberta Urbańskiego,

który cierpi na obustronny głęboki niedosłuch.

 

GÓRA GROSZA

 

 Na przełomie listopada i grudnia (w dniach 23.XI – 03.XII. 2010r) przystąpiliśmy do

ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Góra Grosza”.

Pieniądze zbierane były we wszystkich klasach 0 – VI i zostały one przekazane na realizację

programów pomocy dzieciom osieroconym.

W sumie zebraliśmy 260,76 zł (co w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły daje 5,67zł).