Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym

 

Nawigacja

Programy i podręczniki

PROGRAMY

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

L.P.

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1

Wychowanie przedszkolne

1 – WP- 19/20

Mirosława Anna-Pleskot

Agnieszka Staszewska - Mieszek

 

Program wychowania przedszkolaka „Kocham przedszkole”

WSiP

2

Religia

2 – R - 19/20

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym: Kochamy dobrego Boga

 

WAM

3

Język angielski

 

3 – JA- 19/20

Dorota Łoś

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych.

 

Pearson Central Europe

4

Język angielski

4 – JA – 19/20

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego na I etap edukacyjny szkoły podstawowej, klasy I-III .

 

Pearson Central Europe

5

Religia

5 – R – 19/20

Ks. dr Tadeusz Śmieciuch, Elżbieta Kondrak, B. Nosek

Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej „W rodzinie dzieci Bożych”

Jedność

6

Edukacja wczesnoszkolna

6 – EW – 19/20

Teresa Janicka - Panek

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnej „Elementarz odkrywców”

 

Nowa Era

 

Klasa IV-VIII

 

 

 

 

7

Religia

7 – R – 19/20

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej: Poznaję Boga i w Niego wierzę

 

 

WAM

8

Język polski

 8 – JP – 19/20

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8  szkoły podstawowej „ Słowa z  uśmiechem+ Bliżej słowa”

 

WSiP

 

9

Język angielski

9 – JA – 19/20

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII

 

 

Pearson

10

Historia

10 – H – 19/20

Anita Plumińska–Mieloch 

Historia. Program nauczania – szkoła podstawowa  klasy 4-8

 

WSiP

 

11

Plastyka

11 – P -19/20

Beata Mikulik

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

 

WSiP

 

12

Muzyka

12 – M – 19/20

Urszuli Smoczyńskiej, Katarzyny Jakóbczak-Drążek Agnieszki Sołtysik

 

Program nauczania  muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

 

WSiP

 

13

Informatyka

 

13 – I -19/20

W. Jochemczyk

I. Krajewskiej-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

 

Program nauczania informatyki w  klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

WSiP

 

14

Matematyka

 

14 – M -19/20

Helena Lewicka Marianna Kowalczyk

Anna Drążek

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. „ Matematyka wokół nas”

 

WSiP

15

Technika

15 – T – 19/20

Bogumiła  Bogacka-Osińska

Danuta Łazuchiewicz

Program nauczania. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Klasy 4–6

 

 

WSiP

 

16

Technika

16-T – 19/20

Ewa Bubak

Ewa Królicka

 

Program nauczania. Technika na co dzień. Klasy 4 - 6

WSiP

17

Przyroda

17 – P -19/20

Ewa Gromek

Ewa Kłos Wawrzyniec  Kofta Ewa Laskowska Andrzej Melson

Program nauczania. Przyroda. Klasa 4

 

 

WSiP

18

Wychowanie fizyczne

18 – WF – 19/20

Krzysztof Warchoł

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

Wydawnictwo Oświatowe ROSZE Rzeszów

19

Biologia

19 – B - 19/20

Ewa Jastrzębska

Ewa Pyłka – Gutowska

 

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej

 

WSiP

20

Język niemiecki

20 – JN – 19/20

Paweł Piszczakowski

Aktion Deutsch. Program nauczania j. niemieckiego dla początkujących w klasach VII – VIII

 

WSiP

21

Język angielski

21 - JA - 19/20

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII.

Pearson

22

Chemia

22 – CH – 19/20

Anna Warchoł

Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z podręcznikiem „Świat chemii”

 

Wyd. WSiP

23

Fizyka

23 - F -19/20

Barbara Sagnowska

Świat fizyki. Program nauczania fizyki w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej

 

WSiP

24

Geografia

24 –G – 19/20

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz

Program nauczania. Geografia kl.5 – 8

 

WSiP

25

Religia

25 –R- 19/20

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

Program nauczania religii w gimnazjum: Pójść za Jezusem Chrystusem

WAM

26

Wychowanie do życia w rodzinie

26 – WDŻ – 19/20

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas 4-7 szkoły podstawowej.

 

RUBIKON

27

Doradztwo zawodowe

27 – DZ – 19/20

Anna Mucha

Program doradztwa zawodowego dla klasy VIII szkoły podstawowej.

 

Program autorski

28

Szachy

28 –S – 19/20

Anna Mucha

„Szachy szkołą logicznego myślenia”

 

Program autorski

29

Wiedza o społeczeństwie

29 - WOS - 19/20

Piotr Krzesicki

Piotr Kur

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.

WSiP

30

Edukacja dla bezpieczeństwa

30 - EDB - 19/20

Bogusława Breitkopf

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej.

WSiP

31

 

31 – 19/20

Celina Pleskacz

Andrzej Pleskacz

Program pokonywania trudności w nauce czytania i pisania.

 

Program autorski

32

 

32 – 19/20

Kazimiera Mendryk

Program koła humanistycznego - „Z językiem polskim na TY”

Program autorski

33

 

33 – 19/20

Celina Pleskacz

„Przyjazna ortografia” -Program zajęć koła ortograficznego dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Program autorski

34

 

34 – 19/20

Grażyna Larwa

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie

Program autorski

35

 

35 – 19/20

Ewa Glinianowicz

„Ja i moja mała Ojczyzna”

Program autorski