Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym

 

Nawigacja

 • Pismo MEN w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19.

   

  Warszawa,  04 września 2020 r.

  DWKI-WPB.513.410.2020.BN

   

   

  Sz. P.

  Kuratorzy Oświaty

  wszyscy

   

   

  Szanowni Państwo Kuratorzy,

   

  uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Edukacji Narodowej
  oraz Ministerstwa Zdrowia wpływają sygnały w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19.

  W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie poniższych informacji wśród szkół i placówek oświatowych na terenie Państwa województwa, które wyjaśnią pojawiające się wątpliwości w przedmiotowym zakresie.

  Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w żłobku, przedszkolu czy szkole lub poświadczać, że występujące u dziecka objawy nie są wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
  lecz przewlekłej choroby układu oddechowego.

  Będę wdzięczna za zamieszczenie informacji, zawierających propozycję rozwiązań - na stronach internetowych kuratoriów oświaty:

  - niezasadnym jest wymaganie potwierdzenia braku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u dzieci bezobjawowych lub z katarem. Należy pamiętać, że decyzja o skierowaniu danej osoby na badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 pozostaje w kompetencjach lekarzy zlecających badanie, przy uwzględnieniu przesłanek klinicznych oraz aktualnych wytycznych i rekomendacji dotyczących sytuacji, w których wykonanie testu na obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne.
  Na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny określa definicję przypadku, w której ustala kryteria min. kliniczne i epidemiologiczne wskazujące na potrzebę przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej;

  - w przypadku kiedy w szkole/przedszkolu pojawia się dziecko z objawami charakterystycznymi dla alergii w postaci kataru siennego (objawiającego się m.in. kichaniem, wyciekaniem z nosa wodnistej wydzieliny, łzawieniem oczu) należy honorować zaświadczenie lekarskie potwierdzające alergię u dziecka;

  - w przypadku, kiedy w szkole pojawia się dziecko z zaświadczeniem
  od lekarza, iż jest zdrowe i może uczęszczać na zajęcia, należy takie zaświadczenie honorować. Lekarz, na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego i podmiotowego dziecka, posiada kompetencje, aby dokonać rzetelnej oceny jego stanu zdrowia.

   

   

  Z wyrazami szacunku

   

  Z upoważnienia

  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

  Marzena Machałek

  Sekretarz Stanu
  / – podpisany cyfrowo/

   

 • Żywienie w szkole

  04.09.2020r.

  Drodzy Rodzice!

  W zakładce PROCEDURY I REGULAMINY znajduje się regulamin w sprawie żywienia w szkole, zawierający szczegółowe zasady odnośnie korzystania oraz rozliczania opłat za żywienie.

  Prosimy o zapoznanie się z nim.


 • Procedura funkcjonowania szkoły

  Informujemy, że w szkole od 1 września 2020r. obowiązuje PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUCHOWIE DOLNYM w związku z pandemią koronawirusa. (tekst procedury znajduje się w zakladce po lewej stronie -PROCEDURY I REGULAMINY)

  Procedura zawiera szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania naszej placówki. Wszyscy uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się i stosowania się do zasad w niej zawartych.

  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY - informacje wstępne

  1. Szkoła pracuje w godzinach od 7:25 do 16:10. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ klasy, wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.

  2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  3. Dzieci  są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby zdrowe.

  4. W Szkole wyznacza się określoną strefę przy wejściu głównym, w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:

  1) 1 rodzic z dzieckiem;                                                                   

  2) zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m.

  3) dystans od pracownika szkoły min. 1,5 m.

  4) osłona ust i nosa.

  5. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć.

  6. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.

  7. Do budynku szkoły należy wchodzić zachowując obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka) oraz dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły.

  8. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.

  9. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do noszenia na terenie szkoły masek lub przyłbic. Obowiązek nie dotyczy sal lekcyjnych (po zajęciu przez ucznia miejsca w ławce) i stołówki szkolnej (po zajęciu miejsca przy stoliku).

   

 • List Ministra Edukacji Narodowej

  Drodzy Uczniowie!

  Drodzy Rodzice!

  Poniżej zamieszczamy list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zachęcamy do przeczytania.

  List Ministra Edukacji Narodowej.pdf

 • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września w budynku szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem.

  Zapraszamy uczniów z klas II-VII na spotkania z wychowawcami:

  klasa VII - godz. 9.00 (sala nr 1)

  klasa VI - godz. 9.15 (sala nr 3)

  klasa V - godz. 9.30 (sala nr 6)

  klasa IV - godz. 9.45 (sala nr 8)

  klasa III - godz. 10.00 (sala nr 2)

  klasa II - godz 10.15 (sala nr 4)

  Uczniów z klasy I oraz rodziców zapraszamy na spotkanie z wychowawcą o godz. 11.00 w sali nr 8.

  Dzieci z oddziału przedszkolnego razem z rodzicami zapraszamy na spotkanie z wychowawcą o godz. 11.30 w sali nr 7.

  Wchodząc na teren szkoły szkoły należy mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zdezynfekować ręce. Apelujemy do uczniów i rodziców o zachowanie dystansu społecznego 1,5 metra. Uczniowie przychodzą z plecakami lub torbami, ponieważ otrzymają podręczniki i ćwiczenia. Obowiązuje zmienne obuwie.

   

  Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dla rodziców i uczniów wydanymi przez MEN.

  Wskazówki dla rodziców:

  Bezpieczny_powrot_do_szkoly_-_rodzice.jpg

  Wskazówki dla uczniów:

  Bezpieczny_powrot_do_szkoly_-_uczniowie.jpg

 • Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

  Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią oraz wyzwaniami, jakie stawiało zdalne nauczanie, pragniemy pogratulować uczniom sukcesów w nauce.

  W roku szkolnym 2019/2020 wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

  Klasa IV

  Milena Jabłońska

  Oliwia Mendel

  Alicja Sarzyńska

  Klaudia Hałaś

  Amelia Mulawa

  Klasa V

  Szymon Janda

  Klasa VI

  Izabela Mendel

  Marcin Jachimowicz

  Anna Socha

  Klasa VIII

  Patrycja Jachimowicz

  Katarzyna Duczek

   

  Uczniowie wyróżnieni w nauce i zachowaniu w klasach I-III:

  Klasa I

  Magdalena Fus

  Bartłomiej Karczmarczyk

  Klasa II

  Martyna Janda

  Dawid Ćwikła

  Jakub Jabłoński

  Klasa III

  Agnieszka Dyjak

  Aleksandra Ćwikła

   

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

           26 czerwca 2020r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. W tym dniu pożegnaliśmy także absolwentów naszej szkoły – uczniów klasy VIII, którzy nietypowo zebrali się przed szkołą, z zachowaniem zasad sanitarnych.

                Słowa pożegnania skierowała do uczniów p. dyrektor Grażyna Larwa, po czym wręczył nagrody wyróżnionym w nauce uczennicom: Katarzynie Duczek i Patrycji Jachimowicz. Następnie obecny na uroczystości Burmistrz Tarnogrodu p. Paweł Dec wręczył przyznane Nagrody Burmistrza, które otrzymały Patrycja Jachimowicz i Katarzyna Duczek. Na zakończenie świadectwa i dyplomy za udział w konkursach wręczyła wychowawczyni klasy p. Kazimiera Poluga. Uczniowie pozostałych klasy odebrali świadectwa i wyróżnienia od swoich wychowawców według ustalonego harmonogramu godzin.         

            Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom dziękujemy za pracę, wsparcie, wzajemną pomoc i życzliwość w tych trudnych czasach pandemii. Życzymy spokojnego i bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

 • Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII

  31.05.2020r.

  Harmonogramy konsultacji dla uczniów z klas IV-VIII znajdują się w zakładce "NAUCZANIE ZDALNE" przy planie lekcji danej klasy.

 • Konsultacje dla uczniów klasy 8

  24.05.2020r.

  Szczegółowy harmonogram konsultacji dla uczniów klasy 8 znajduje się w zakładce "NAUCZANIE ZDALNE - Konsultacje klasa 8".

 • Komunikat dla uczniów

  24.05.2020r.

   

  Komunikat dla uczniów – informacje dotyczące konsultacji

   

  Drogi Uczniu,                                                                                     

  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

   

 • Komunikaty

  24.05.2020r.

  KOMUNIKATY

   

  „Szanowni Rodzice,

  uprasza się, aby w razie stwierdzenia u dziecka lub rodzica niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Dbajmy o zdrowie własne i innych!”

   

  „W związku z wytycznymi głównego Inspektora sanitarnego oraz Ministra Zdrowia przypominam wszystkim osobom wchodzącym do szkoły o obowiązku dezynfekowania rąk oraz zakryciu ust i nosa.”

  „Osoby odbierające uczniów zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem szkoły, z zachowaniem odstępu 2 metrów. Dbajmy o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej!”

  „Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienie realizacji odbywających się zajęć.”

  „W przypadku przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz, należy zachować wszelkie środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe.”

   

   

 • Sukcesy uczniów w Ogólnopolskim Konkursie GALILEO

  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu

  GALILEO zorganizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej  

  Konkurs z chemii:

  Patrycja Jachimowicz uczennica kl. VIII - zajęła 9 miejsce i uzyskała tytuł laureata.

  Konkurs z matematyki:

  Patrycja Jachimowicz uczennica kl. VIII – zajęła 11 miejsce i uzyskała wyróżnienie.

  Anna Socha uczennica kl. VI – zajęła 11 miejsce i uzyskała wyróżnienie.

  Izabela Mendel uczennica kl. VI – zajęła 12 miejsce i uzyskała wyróżnienie.

  Gratulujemy!

   

 • Nauczanie zdalne

   

  Drodzy uczniowie i rodzice!

  W zakładce NAUCZANIE ZDALNE dostępne są materiały i zadania dla uczniów w ramach nauczania zdalnego oraz harmonogram lekcji online.

   

 • Bądźmy bezpieczni

  Bądźmy bezpieczni.

  Koronawirus – to trzeba wiedzieć.

   

  Koronawirus należy do rodziny wirusów, których nosicielami mogą być ludzie i zwierzęta.

  Obecny wirus nosi nazwę SARS – Cov- 2, powoduje on infekcje dróg oddechowych, których przebieg może być łagodny, ale również ciężki. Choroba najczęściej objawia się:

  • gorączką,
  • kaszlem,
  • dusznościami,
  • bólami mięśni,
  • zmęczeniem.

  Wirus przenosi się drogą kropelkową. Obecnie nie ma szczepionki ani leków przeciwko koronawirusowi. Aby minimalizować ryzyko zakażenia należy:

  • często myć ręce, używając mydła i wody lub środka odkażającego na bazie alkoholu;
  • unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust;
  • podczas kichania lub kaszlania, zakrywać usta i nos;
  • zachować bezpieczną odległość;
  • unikać kontaktów z osobami chorymi.

  Osoby, które wróciły z regionu, gdzie występuje koronawirus, mają objawy lub miały kontakt z osobą zakażoną powinny powiadomić telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno – zakaźnego.

  Również gdy podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem, dzwonimy pod całodobowy numer informacji NFZ: 800 190 590 lub stacji sanitarno - epidemiologicznej czekając na instrukcje. W przypadku łagodnych objawów leczenie przebiega jak przy grypie. Należy odpoczywać, pić dużo płynów, przyjmować leki przeciwgorączkowe, mierzyć dwa razy dziennie temperaturę. W razie gorszego samopoczucie natychmiast skontaktować się z sanepidem.

  Codziennie docierają do nas informacje o nowych przypadkach zakażeń i śmierci. Musimy więc zachować szczególne środki ostrożności. Nie należy panikować, ale robić wszystko, by zmniejszyć ryzyko zakażenia.

   

  Joanna Pudełko

   

 • Nauczanie zdalne

  29.03.2020r.

  Drodzy uczniowie i rodzice!

  W zakładce NAUCZANIE ZDALNE dostępne są materiały i zadania dla uczniów w ramach  nauczania zdalnego w dniach 30.03. - 03.04.2020r.

 • Komunikat - próbny egzamin ósmoklasisty

  28.03.2020r.

  KOMUNIKAT – próbny egzamin ósmoklasisty

   

  Szanowni Rodzice i Uczniowie!

  Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty. Egzaminy przeprowadzone będą w dniach:

  30 marca 2020r. (poniedziałek) godz. 9.00 – język polski

  31 marca 2020r. (wtorek) godz. 9.00 – matematyka

  1 kwietnia 2020r. (środa) godz. 9.00 – język angielski

   Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

  Uczniowie po pobraniu materiałów rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie.

  Odpowiedzi zapisują na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno zadania. Następnie przesyłają swoje zadania do nauczycieli drogą elektroniczną.

  Szczegółowe informacje o egzaminach dostępne są na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

   

   

 • Nauczanie zdalne

  22.03.2020

  Drodzy uczniowie i rodzice!

  W zakładce UCZNIOWIE dostępne są materiały dla uczniów w ramach nauczania zdalnego w dniach 23.03. - 27.03.2020r.

 • Organizacja nauki w domu - informacje

  22.03.2020r.

  ORGANIZACJA NAUKI W DOMU – INFORMACJE

  DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

  Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie!

        Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, przekazujemy Państwu i Wam uczniowie kilka istotnych informacji o tym, jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

   

  Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

  1.  Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
  2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
  3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
  4. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.
  5. Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
  6. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu poprzez pocztę elektroniczną lub telefon.
  7. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

  Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

  1.  Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczności, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
  2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
  3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretnie, co dziecko wykonało.
  4.  Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
  5. Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
  6. Ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.
  7. Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie.
  8. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

  Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

  1.  Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
  2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
  3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
  4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
  5. Czuwać nad tym, aby dziecko:

                    1) korzystało z oprogramowania antywirusowego;

                    2) otwierało wiadomości tylko od znajomych;

                    3) unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email;

                    4) chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych;

                    5) stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

  Kilka rad od waszych nauczycieli

  1. Jeśli masz wątpliwości, czegoś nie rozumiesz, skontaktuj się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu poprzez pocztę elektroniczną lub telefon.
  2. Wiemy, że nie ze wszystkimi zadaniami możecie sobie poradzić, zróbcie ile możecie. Po powrocie do szkoły, niezrozumiałe treści zostaną wam wyjaśnione.
  3. Zdajemy sobie sprawę, że dysponujecie różnym dostępem do urządzeń mobilnych.
  4. Jeśli, Twoje domowe warunki (chwilowy brak komputera, Internetu, stan zdrowia) nie pozwalają Ci wykonać wskazanych zadań – możesz niektóre z nich pominąć, chociaż liczymy na Twoją odpowiedzialność.
  5. Twój plan dzienny możesz rozłożyć sobie zgodnie ze swoim rytmem dnia.

  Kilka rad dla uczniów

  Utrzymaj szkolny tryb dnia:

  1. Wstawaj o tej samej porze.
  2. Zachowaj poranną rutynę – pamiętaj o higienie i śniadaniu.
  3. Przed rozpoczęciem nauki wyjdź na chwilę na podwórko i pooddychaj świeżym powietrzem – to rozbudzi Twoje ciało, będzie imitowało wyjście do szkoły.
  4. O określonej porze zacznij pracę zadaną przez nauczycieli.
  5. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy (w szkole wychodziliście na korytarz) rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu – będzie to regenerowało umysł.
  6. W czasie przerw unikaj oglądania youtuba, seriali, grania w gry komuterowe. To świetna okazja do ćwiczenia samodyscypliny.
  7. Zaplanuj sobie czas popołudniowy. Pamiętaj, że rodzice nadal będą pracować, nawet jeśli fizycznie będą w domu, nie zawsze mogą organizować Tobie wolny czas.
  8. Utrzymuj kontakty towarzyskie TYLKO online. Wykorzystaj po południu czas do dzielenia się ONLINE swoimi pomysłami na kreatywny czas wolny.
  9. Ustal z rodzicami czas po południu, w którym będziecie mogli razem się pobawić.

  Dyrektor

  Grażyna Larwa

   

 • Uwaga ósmoklasiści!

                                                  Uwaga ósmoklasiści!

  Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna w dniach od 16 do 25 marca będzie udostępniać na swojej stronie internetowej zestawy zadań powtórkowych przed egzaminem ósmoklasisty.

  Każdy zestaw będzie zawierał zadania z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich ok. godz. 15:00.

  Zachęcamy do samodzielnego rozwiązywania tych zadań w domu w ramach powtórki przed egzaminem, który Was czeka.

  Materiały znajdują się na stronie głównej cke.gov.pl w odnośniku „Zestawy zadań powtórkowych”.

  Poniżej znajduje się link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

   

 • Nauczanie domowe

   

  Drodzy uczniowie i rodzice!

  W zakładce UCZNIOWIE dostępne są materiały i zadania dla uczniów do nauczania domowego w dniach 16.03.-20.03.2020r.

  Edukacja przedszkolna – oddział „0”:

  Materiały będą zamieszczone w zakładce --> UCZNIOWIE---> Oddział przedszkolny

  Edukacja wczesnoszkolna - klasy I-III:

  Materiały w zakładce--> UCZNIOWIE---> Klasy 1-3

  Klasy IV-VIII:

  Materiały w zakładce--> UCZNIOWIE---> Klasy 4-8

   

  Ponadto uczniowie mogą utrwalać wiedzę i umiejętności korzystając z platform edukacyjnych:

  1. Epodreczniki.pl
  2. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
  3. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
  4. Portal lektury.gov.pl
  5. Strona Centrum Nauki Kopernik
  6. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
  7. Serwis Ninateka
  8. Serwis Muzykoteka Szkolna
  9. Biblioteka Cyfrowa Polona
  10. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
  11. Serwis Telewizji Polskiej
  12. Serwis Polskie Radio Dzieciom
  13. https://engly.pl/ Platforma do nauki języka angielskiego (ósmoklasiści)
  14. https://learningapps.org/   Platforma z zadaniami do wszystkich przedmiotów
  15. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/  Materiały z języka angielskiego dla klas 1-3
  16. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ Materiały z języka angielskiego dla klas 4-8
  17. https://www.matzoo.pl Matematyka w praktyce
  18. http://pisupisu.pl/
  19. www.e-dyktanda

  Uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej.

  Adresy e-mail nauczycieli:

  p. Grażyna Larwa: grazyna.larwa@gmail.com

  p. Ewa Glinianowicz: ewaglin@op.pl

  p. Celina Pleskacz: ceples@interia.pl

  p. Anna Mucha: annakrucon22@gmail.com

  p. Kazimiera Poluga: kpoluga@wp.pl

  p. Anna Skwarek: anna_skwarek@interia.pl

  p Teresa Okapiec: okapiec@wp.pl

  p. Kazimiera Mendryk: kazimieramendryk@wp.pl

  p. Jolanta Bieniek: jolkabieniek@interia.pl

  p. Lucyna Brzyska: lucynabrzyska@gmail.com

  p. Michalina Szyszka: szyszkamichalina@gmail.com

  p. Joanna Pudełko: joanna303010@o2.pl

  p. Alina Pleskacz: apleskacz@wp.pl

  p. Małgorzata Zając: gosiazaj@interia.eu

  p. Piotr Koziara: pikoziara@tlen.pl

   

   

   

   

strona: